? About Slovene - Octaspring technology
mall of the emirates hublot luna rossa gold replica watches panerai carbotech 661 vintage rolex vs omega replica watch rolex 279171 price tissot first copy watches in delhi swiss replica watches rolex oyster perpetual blue price tag heuer spacex 1887 price replica watches
Menu
Contact

About Slovene

 

 

 

O podjetju

Podjetje Vanema storitve d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2016 z namenom uporabe Octaspring® tehnologije v letalski industriji. Uporablja patentirano Octaspring® tehnologijo in razvija tudi inovativne izdelke, ki skrbijo za udobje na različnih področjih, od sedenja, gibanja, počitka in spanja.  

Octaspring® tehnologija se danes uporablja za izdelavo ležišč in je prisotna v 30ih državah pod blagovnima znamkama Dormeo® in Dormeo Octaspring®. 

Soustanovitelj podjetja Sandi Češko, ki je tudi soustanovitelj podjetja Studio Moderna je imel vizijo, da izboljša udobje letenja potnikom. Ustvarili smo letalske sedeže, ki pripomorejo k nižjim emisijam in  manjšemu ogljičnemu odtisu. 

Obenem pa Vanema razvija izdelke, ki bodo uporabljali to tehnologijo vse od sedežev do domačega pohištva ter avtomobilskih in že omenjenih letalskih sedežev.  

 

Misija 

Podjetje Vanema z uporabo Octaspring® tehnologije ustvarja novo stopnjo udobja bivanja in delovanja posameznika, spodbuja zdrav način sedenja in spanja (v različnih panogah na vseh kontinentih sveta).  Z uporabo inovativne tehnologije, ki jo skupaj s partnerji vključujemo v različne izdelke od  pohištvene, avtomobilske in letalske industrije, ustvarjamo inovativne in okoljsko bolj prijazne izdelke, ki so udobnejši tudi za kupca. 

Vizija

Z uporabo Octaspring® tehnologije želimo razvijati boljše ergonomske rešitve za telo v celoti -  od načina hoje do sedenja, spanja, počitka in bivanja nasploh.  Naše vodilo so udobje, zdravje in dobro počutje ljudi. Naš namen je postati vodilni ponudnik boljših in udobnejših rešitev za spanje, sedenje in gibanje, potovanje. Naš cilj je, da se  uveljavimo kot vodilno podjetje, ki nudi popolnoma oseben pristop (personalizacijo) pri izbiri izdelkov v vseh naštetih kategorijah.  

Kupec kot vrednota

V odnosih z našimi poslovnimi partnerji nam je ključno obojestransko zadovoljstvo.   Octaspring® tehnologijo vključujemo z namenom, da oblikujemo izdelke, ki nudijo več udobja in uporabljamo manjše količine materiala, kar posledično zmanjša težo izdelka, zmanjšuje ogljični izpust in doda vrednost končnemu izdelku.   

Vrednote zaposlenih

V podjetju Vanema je glavno vodilo udobje. Izumljamo, ustvarjamo, spreminjamo in sodelujemo. 

Strokovnjaki za udobje

Smo strokovnjaki udobja. Naši sodelavci imajo dolgoletne izkušnje pri ustvarjanju udobnih inovativnih rešitev na področju ležišč in drugih izdelkov za spanje. To znanje sedaj uporabljamo in izboljšujemo udobje na različnih področjih bivanja.  

Horizon 2020 program inovacije

Vanema je prejela H2020 sredstva za razvoj Octaspring ® tehnologije na področju letalske industrije. Program Horizon 2020 podpira novosti, ki pripomorejo k izboljšanem počutju potnikov, ter omogočajo znatne prihranke izpusta emisij CO2 in tako zmanjšujejo negativen vpliv izpušnih plinov na planetu.  

ISO certifikat

Podjetje Vanema je oktobra 2019 prejelo certifikat EN 9100:2018  in EN ISO 9001:2015. To mednarodno priznani standard zagotavlja, da izdelki in storitve ustrezajo potrebam strank, ter podjetju Vanemi omogoča delovanje na področju letalske industrije in uporabo  Octaspring tehnologije v tej industriji.

Naši poslovni partnerji

Vanema na področju letalske industrije tesno sodeluje s podjetji  Airbus, Stelija in Boxmark. Namen imamo razviti ‘lahke’ letalske sedeže tako za prvi, poslovni kot tudi ekonomski letalski razred. Nastali skupni projekt je prejel več nagrad, med njimi tudi Crystal Cabin Award 

box icon
box icon
box icon

Politika kakovosti

Kakovost izdelkov in storitev, trajnostni razvoj, ter skrb za okolje, so ključni spremljevalci celotnega procesa, od zasnove, preko proizvodnje in vse do realizacije. Zavezani smo k izpolnjevanju zakonskih in pogodbenih obveznosti. 

Podjetje je prejelo certifikat kakovosti, ki zavezuje vse zaposlene. Vzpostavljeno imamo sledljivost, od priročnika, do izvedbenih dokumentov – to vključuje opise postopkov, predpise in delovna navodila.  

Ekipno delo in strmljenje k presežkom, je del poslovne kulture. Na rednih sestankih zaposlene izobražujemo, ozaveščamo in seznanjamo glede ciljev politike kakovosti poslovanja.   

Cilji kakovosti in ukrepi za njihovo doseganje so vključeni v letni poslovni načrt podjetja. Dosežke spremljamo na mesečnih medoddelčnih sestankih in rednih sestankih projektnih skupin. Po potrebi izvajamo preventivne in korektivne ukrepe. 

Vodstvo podjetja redno pregleduje politiko kakovosti in doseganje ciljev kakovosti. V četrtletnih pregledih poslovodstva sprejema odločitve in potrebne ukrepe ter jih po potrebi prilagaja glede na spremembe razmer v okolju podjetja. 

 

Merila: 

 • Osredotočenost na kupca –  z inovativnimi rešitvami si prizadevamo razumeti, izpolniti, ter tudi preseči pričakovanja naših kupcev 
 • Vodenje -  za uspešno vodenje je za nas pomembno določanje smernic in ciljev, organizacija, kultura podjetja in zagotavljanje potrebnih sredstev  
 • Odgovornost – zaposleni v podjetju so odgovorni za svoje delo,  uspešno delovanje in doseganje ciljev, zato jih spodbujamo k vključitvi pri sprejemanju odločitev 
 • Sprejemanje odločitev glede na podatke – sprejemamo učinkovite in takojšne odločitve na podlagi pridobljenih informacij  
 • Pristop  – optimiziramo procese 
 • Neprestano izboljševanje –  natančno načrtovanje, dosledna izvedba, kontrola in nenehno izboljševanje pokazateljev kvalitete produktov in storitev  

 

Zagorje, 2019

 

 • Osredotočenost na kupca –  z inovativnimi rešitvami si prizadevamo razumeti, izpolniti, ter tudi preseči pričakovanja naših kupcev 
 • Vodenje  za uspešno vodenje je za nas pomembno določanje smernic in ciljev, organizacija, kultura podjetja in zagotavljanje potrebnih sredstev  
 • Odgovornost – zaposleni v podjetju so odgovorni za svoje delo,  uspešno delovanje in doseganje ciljev, zato jih spodbujamo k vključitvi pri sprejemanju odločitev 
 • Sprejemanje odločitev glede na podatke – sprejemamo učinkovite in takojšne odločitve na podlagi pridobljenih informacij  
 • Pristop  – optimiziramo procese 
 • Neprestano izboljševanje –  natančno načrtovanje, dosledna izvedba, kontrola in nenehno izboljševanje pokazateljev kvalitete produktov in storitev  

Zadovoljstvo kupcev – cilj ni le doseči, temveč preseči pričakovanja naših kupcev 

 • z razumevanjem in doseganjem zahtev kupcev; gradimo partnerski odnos 
 • s hitro izdelavo vzorcev oz. prototipov, ponuditi inovativno rešitev, ki temelji na naši kreativnosti, strokovnemu delu in takojšni adaptaciji 
 • z visoko kvaliteto in zanesljivo varnostjo naših izdelkov
 • s konkurenčnimi cenami  
 • s pravočasno dostavo v dogovorjenih rokih 

Zadovoljstvo zaposlenih - naš cilj je povečati odgovornost, zvišati motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih:  

 • s spodbujanjem skupinskega dela, inovativnimi pristopi, vključevanjem zaposlenih in sprejemanjem odgovornosti pri ključnih rešitvah in idejah, ter motivirati s sistemom nagrajevanja  
 • z neprestanim izobraževanjem in ozaveščanjem, spodbujati k kakovosti 
 • s skrbjo za varno delovno okolje (varnost in zdravje pri delu)  
 • z ustvarjanjem okolja, ki neprestano nudi priložnosti za osebni razvoj   

Z druženjem in ohranjanjem spoštljivega odnosa med zaposlenimi  

 • Učinkovita nabava – naše načelo je konstantno izboljševanje dobavne verige:  
 • z izbiro kakovostnih ključnih dobaviteljev in surovih materialov  
 • z optimizacijo oblikovanja in izdelovanja kvalitetnih in varnih izdelkov  
 • s pravočasno in kakovostno dostavo v dogovorjenih rokih  

Konstanto izboljšanje kvalitete produktov in storitev – neprestano strmimo k izboljšanju konkurenčnih prednosti ter kvalitete naših izdelkov in storitev:  

 • z vzpostavitvijo in izboljšanjem sistema vodenja kakovosti v skladu z standardi ISO 9001 in AD9100 
 • z optimizacijo poslovnih procesov 
 • z načrtovanjem, implementacijo, verifikacijo in stalnimi izboljšavami  

Kontaktni podatki:  

Prodaja/Prodajni oddelek (UK): 

Studio Moderna Brands International: 

Wye House, 376 London End 

High Wycombe, HP11 1LH, United Kingdom 

E-mail: info@vanema.si, Telefon: +44 1494 899 940 

Sedež podjetja in R&D center: 

Vanema Storitve d.o.o. 

Selo 77, Zagorje ob Savi, 1410 Slovenia 

E-mail: sales@vanema.si Telefon:+44 1494 899 940 

Loading...